• Havířovská teplárenská společnost, a.s.
  • 596 494 116

Stále vám radiátory netopí?

Naše společnost již má aktuálně v provozu celou soustavu centrálního zásobování tepelnou energií, která je dodávána na patu všech zásobovaných objektů. V případě, že vaše radiátory netopí, neváhejte se kdykoli obrátit na náš centrální dispečink, tel.: 596 415 313, který…

Zahájení topné sezony 2021-2022

Počínaje dnešním dnem 20. 9. 2021, byly naplněny legislativní požadavky vyhlášky MPO 194/2007 Sb. k možnosti zahájení vytápění na území města Havířova. Byl zahájen postupný proces nahřívání systému centrálního rozvodu tepla po dohodě a v součinnosti s primárním dodavatelem tepla,…

Kdy bude zahájena topná sezona 2021-2022?

V chladnějších částech naší republiky již některé teplárny zahájily topnou sezonu, jejíž začátek i konec se řídí vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. „Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v…

Informace pro odběratele tepelné energie

V souvislosti s aktuálně diskutovaným tématem problematiky vytápění v Havířově, chceme touto cestou uklidnit všechny své odběratele, že dodávky tepla v Havířově nejsou v žádném případě ohroženy. Dodávky tepelné energie a doprovodné služby Havířovské teplárenské společnosti, a.s. jsou a budou…