• Havířovská teplárenská společnost, a.s.
  • 596 494 116

Stále vám radiátory netopí?

Naše společnost již má aktuálně v provozu celou soustavu centrálního zásobování tepelnou energií, která je dodávána na patu všech zásobovaných objektů. V případě, že vaše radiátory netopí, neváhejte se kdykoli obrátit na náš centrální dispečink, tel.: 596 415 313, který monitoruje celou tepelnou soustavu a podle vaší adresy individuálně zkontroluje, zda je ze strany naší společnosti vše v pořádku.