Naše služby

Ceník služeb

platný od 1. 1. 2024

Máte zájem?

Konzumní 298/6a,  736 01 Havířov – Šumbark

Tel: 596 494 116
Email: hts@htsas.cz

Naše služby

Nabídka montážních prací a služeb

Havířovská teplárenská společnost, a.s. disponuje pracovními a technickými kapacitami zaměřenými na komplexní zajištění montážních prací a služeb v oblasti horkovodních předávacích stanic, horkovodních a teplovodních rozvodů, domovních předávacích stanic včetně tepelných zařízení jednotlivých odběratelů a tyto kapacity také nabízí. V oblasti bytového fondu nabízíme montáže a opravy rozvodů studené a teplé vody, plynu, elektřiny, zámečnické a topenářské práce. Máme k dispozici moderně vybavené dispečerské pracoviště s nepřetržitým provozem a zásahová vozidla. Dle požadavku jednotlivých objednatelů zabezpečujeme nepřetržitou poruchovou a havarijní službu technologických zařízení bytových a nebytových objektů na území města Havířova. Zamezíme pokračování poruchového nebo havarijního stavu zařízení a to odstavením zařízení, opravou, obnovením provozu tak, aby nedošlo k dalším škodám na majetku a zdraví osob. Výjezd našeho pracovníka zajišťujeme ihned po nahlášení, nejpozději však do dvou hodin od nahlášení.

Zámečnické práce

 • výroba a montáž autobusových čekáren
 • výroba a montáž balkónového zábradlí
 • výroba a montáž oplocení
 • drobné ocelové konstrukce
 • svářečské práce (autogen, el. oblouk, v ochranné atmosféře CO2, misonu nebo argonu)

Vodoinstalatérské práce

 • montáž a demontáž potrubí SV, TV v pozinkované oceli, mědi, PPR a nerezi
 • montáž a demontáž vnitřních PVC odpadů
 • montáže a demontáže vnitřní požární vody, hydrantů
 • montáže a demontáže zdravotechniky
 • montáže ohřívačů vody
 • montáže a údržba měřidel SV a TV
 • komplexní regulace domovních rozvodů TV včetně montáže regulačních armatur
 • mechanické čištění vnitřních odpadů

Topenářské práce

 • výroba a montáž předávacích stanic centrálního zásobování teplem
 • údržba, opravy a rekonstrukce předávacích stanic
 • údržba a opravy sekundárních rozvodů předávacích stanic
 • montáž a opravy předizolovaného potrubí
 • výroba a montáž doplňovacích zařízení topných soustav
 • montáž odplyňovačů topných soustav
 • montáž a údržba měřidel ÚT
 • zaregulování topných soustav v objektech
 • montáž regulačních uzlů topných soustav
 • montáž regulačních armatur topných soustav
 • montáže a demontáže ventilů ÚT, regulačních armatur, termoregulačních ventilů
 • montáž a demontáž těles ÚT (ocelových, litinových, hliníkových)
 • montáže a demontáže potrubí ÚT v kovu, plastu a mědi
 • montáže ÚT v půdních nástavbách a vestavbách
 • úpravy, opravy a demontáže kotelen na tuhá paliva
 • montáž kotlů na tuhá paliva
 • čištění deskových ohřívačů tepla typu Alfa Laval

Montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

 • montáž a údržba elektro zařízení předávacích stanic
 • montáž elektroměrů, podružných elektroměrů
 • montáž a opravy vnitřních rozvodů elektroinstalace
 • pravidelné elektro revize a kontroly el. ručního nářadí a  el. spotřebičů a elektrických prodlužovacích přívodů

Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení

 • montáž a údržba zařízení plynových kotelen
 • montáž a údržba plynových těles
 • montáž a údržba plynových ohřívačů vody
 • montáž a demontáž domovních plynových rozvodů (plynoměry, sporáky)
 • montáž a demontáž plynových přípojek pro domy (HUP, NIKA)