Naše služby

Ceník služeb

platný od 1. 1. 2024

Máte zájem?

Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov

Tel: 596 494 116
Email: hts@htsas.cz

Naše služby

Reference externích prací

Rok 2023

 • SmH OŠK, výměna čerpadla ÚT ZŠ Na Nábřeží
 • Domov seniorů Havířov, LUNA, rozdělení okruhů TV a cirkulačního okruhu pro Budovy A, B, C
 • Sanatorium Kochova, oprava rozvodu TV
 • MH STAVBY, nastavení topné křivky v zateplené budově ZUŠ L. Janáčka
 • SSRZ Havířov, výměna 3 ks radiátorů na bazénu Delfínek, hala Slávie
 • Rekonstrukce PS v domově seniorů Havířov, středisko LUNA
 • SmH, odbor školství, servisní služby ve školských zařízeních
 • MUDr. Milan Hladík, zajišťování servisní činnosti v PS
 • Zajišťování poruchové a havarijní služby pro bytové domy BD Centrum Havířov
 • SSRZ Havířov, zajištění servisní činnosti na zařízení PS MFA
 • MKS Havířov, zajištění servisní služby, provádění údržby a oprav
 • SmH, ZŠ Moravská, úprava potrubí ÚT včetně dodání nového RU pro školnické byty
 • ZŠ Hrubína, oprava potrubí ÚT
 • Merops, spol. s.r.o., regulace otopné soustavy po výměně oken v ZŠ Školní
 • ZŠ Moravská, instalace dálkového odečtu měřičů tepla
 • Dodání a montáž ventilů na tělesa ÚT v RD na ul. Lidická, Havířov
 • ZŠ K. Jasioka, oprava ležatého potrubí ÚT
 • Vysoká škola PRIGO, dodání a montáž servopohonu pro ventil ÚT
 • MŠ Frýdecká, dodání a montáž cirkulačního čerpadla TV
 • SmH, odbor školství, servisní služby ve školských zařízeních
 • MUDr. Milan Hladík, zajišťování servisní činnosti v PS
 • Zajišťování poruchové a havarijní služby pro bytové domy BD Centrum Havířov
 • SSRZ Havířov, zajištění servisní činnosti na zařízení PS MFA
 • MKS Havířov, zajištění servisní služby, provádění údržby a oprav
 • Komerční banka, Havířov, výměna 5 ks čerpadel
 • Obytný dům na ul. Balzacova 9, Havířov, výměna 3 ks otopných těles
 • SPŠ Stavební Havířov, lokalizace úniku ÚT
 • MŠ Švabinského, výměna čerpadla TV v patním měřiči v COOP Therm
 • Therm, spol. s.r.o., sanace obytného domu na ul 1. Máje, elektro práce
 • MŠ Přímá, výměna výměníků tepla pro ohřev TV
 • IB. Kontakt, s.r.o., výměna těles ÚT
 • SmH, odbor školství, servisní služby ve školských zařízeních
 • MUDr. Milan Hladík, zajišťování servisní činnosti v PS
 • Zajišťování poruchové a havarijní služby pro bytové domy BD Centrum Havířov
 • SSRZ Havířov, zajištění servisní činnosti na zařízení PS MFA
 • MKS Havířov, zajištění servisní služby, provádění údržby a oprav
 • MŠ E. Holuba, výměna vodoměru TV
 • MŠ Přímá, výměna výměníků tepla pro ohřev TV
 • STING ENERGO, spol. s.r.o., dodání a montáž M-BUS modulu pro objekt na ul. Nákupní
 • Lékárna u nemocnice Havířov, dodání a montáž expanzní nádoby ÚT
 • Provozovna MG bar na ul Fibichova, ověření měřiče tepla
 • SV Moravská, havarijní pročištění odpadní kanalizace
 • Objekt B4B Havířov, výměna zkorodovaného potrubí v šachtici
 • TSH, a.s., oprava teplovodního SRT systému
 • SmH, odbor školství, servisní služby ve školských zařízeních
 • Zajišťování poruchové a havarijní služby pro bytové a nebytové objekty MRA s.r.o.
 • Zajišťování poruchové a havarijní služby pro bytové domy BD Centrum Havířov
 • SSRZ Havířov, zajištění servisní činnosti na zařízení PS MFA
 • MKS Havířov, zajištění servisní služby, provádění údržby a oprav
 • ZŠ M. Kudeříkové, havarijní oprava vodovodního potrubí SV v energokanále
 • Gymnázium Havířov – Podlesí, výměna tělesa ÚT
 • Večerka na ul. Okrajová, vyhotovení nové přípojky NN
 • SVJ P. Bezruče, výměna hlavního uzávěru SV
 • SmH, oprava regulace ÚT pro větev F
 • PAC spol. s.r.o., dodání a instalace čerpadla TV a ÚT
 • ZŠ F. Hrubína, dodání a montáž 2 ks expanzních nádob včetně revizí
 • MKS Havířov, oprava havarijního stavu rozvodů TV v KD P. Bezruče
 • SmH, odbor školství, servisní služby ve školských zařízeních
 • zajišťování poruchové a havarijní služby pro bytové a nebytové objekty MRA s.r.o.
 • zajišťování poruchové a havarijní služby pro bytové domy BD Centrum Havířov
 • Karin, spol. s.r.o., zprovoznění systému ÚT v objektu na ul. E. Krásnohorské
 • ZŠ Žákovská, výměna regulátorů a ovládacích relé pro regulační uzly ÚT
 • PCTT Reality, s.r.o., vyčištění deskového výměníku tepla
 • SSMH, ověření vodoměru TV v objektu na ul. Moskevská
 • MROZEK, a.s., zaslepení předizolovaného potrubí v lokalitě bývalého areálu dolu Dukla
 • SBD Havířov, oprava části sekundárního rozvodu potrubí TV na ul. Vrchlického 22
 • SVČ Asterix na ul. M. Kudeříkové, odstranění úniku vody z rozvodu TS v energo – kanále
 • SmH, odbor školství, servisní služby ve školských zařízeních
 • zajišťování poruchové a havarijní služby pro bytové a nebytové objekty MRA s.r.o.
 • zajišťování poruchové a havarijní služby pro bytové domy BD Centrum Havířov
 • Gymnázium Podlesí, výměna 3-cestného ventilu ÚT včetně servopohonu
 • ZŠ M. Kudeříkové, lokalizace úniku ÚT včetně opravy potrubí v podlaze chodby
 • ZŠ Frýdecká, oprava topného systému v družině
 • Veolia Energie ČR, a.s., strojní bourací práce na ul. Moskevská
 • I. B. Kontakt, s.r.o., rozdělení systému vytápění na ul. Dlouhá třída
 • MEDIKA CENTER, odstranění závad po elektro revizi v PS
 • SmH, odbor školství, servisní služby ve školských zařízeních
 • zajišťování poruchové a havarijní služby pro bytové a nebytové objekty MRA s.r.o.
 • zajišťování poruchové a havarijní služby pro bytové domy Moravský bytový fond s.r.o.
 • ZŠ Hrubína, dodání a montáž regulace teplé vody v učebně plavání
 • MKS Havířov, havarijní oprava ústředního topení ve Společenském domě Reneta
 • Domov seniorů Iris Ostrava, vyčištění ohřevů teplé vody
 • KD P. Bezruče, výměna části vnitřních rozvodů teplé vody
 • bývalý areál dolu Dukla, úprava podzemních tras přípojek teplovodu
 • SmH, odbor školství, servisní služby ve školských zařízeních
 • zajišťování poruchové a havarijní služby pro bytové a nebytové objekty MRA s.r.o.
 • zajišťování poruchové a havarijní služby pro bytové domy Moravský bytový fond s.r.o.
 • KD P. Bezruče, výměna části přívodního potrubí SV 
 • SSRZ Havířov, zhotovení přístřešku a laviček pro ragbyové hřiště
 • FEREL, s.r.o., oprava netěsnosti rozvodu ÚT v budově na ul. Slovanská
 • Gymnázium Havířov – Podlesí, oprava řídicího systému ÚT
 • MH Stavby, s.r.o., zaregulování otopné soustavy a vzduchotechniky
 • SVJ, ul. Hálkova, změna topné křivky ÚT po zateplení objektu 
 • zajišťování poruchové a havarijní služby pro bytové a nebytové objekty MRA s.r.o.
 • zajišťování poruchové a havarijní služby pro bytové domy Moravský bytový fond s.r.o.
 • zajišťování obsluhy a údržby předávací stanice v objektu Tesco Hypermarket Havířov
 • havarijní oprava ležatého rozvodu TV v budově ZŠ Na Nábřeží
 • oprava výměníkové ohřívací stanice TV v budově ZŠ Moravská
 • čištění deskových výměníků tepla pro Národní divadlo Moravskoslezské
 • přepojení potrubí studené vody pro potraviny Hvězda
 • zajišťování obsluhy a údržby předávací stanice v objektu Tesco Hypermarket Havířov
 • zajišťování poruchové a havarijní služby pro bytové a nebytové objekty MRA s.r.o.
 • zajišťování poruchové a havarijní služby pro bytové domy Štěrkovny s.r.o.
 • dodání a montáž předizolovaného potrubí pro novostavbu firemní budoby BRB na ulici Kolárova v Havířově
 • výměna rozvodů vodoinstalace a kanalizace v bytovém domě na ulici Pavlovova v Havířově
 • seřízení regulačního uzlu ústředního topení v objektu prodejny Motoshop na ulici Okrajové v Havířově
 • zprovoznění regulačního uzlu ústředního topení v objektu MŠ Švabinského
 • dodání a montáž deskového ohřevu Alfa Laval v budově na ulici Dělnická v Havířově
 • oprava předávací stanice v objektu stomatologického střediska na ulici Kmochova v Havířově
 • zajišťování obsluhy a údržby předávací stanice v objektu Tesco Hypermarket Havířov
 • zajišťování poruchové a havarijní služby pro bytové a nebytové objekty MRA s.r.o.
 • zajišťování poruchové a havarijní služby pro bytové domy Štěrkovny s.r.o.
 • monitoring kalové čerpací stanice na ul. E. Destinové v Havířově
 • výměny vnitřních rozvodů plynu v bytovém domě na ul. Jarošova v Havířově
 • dodávka a montáž rozvodů a otopných těles ÚT v objektu SK vzpírání Baník Havířov
 • montáž ventilů ÚT pro nově budovanou teplovodní přípojku firemní budovy B4B na ul. Kolárova v Havířově
 • výměny vnitřních rozvodů plynu v bytových domech na ul. Příčná, ul. Uzavřená a ul. Slovanská v Havířově
 • úprava topení a regulace MS Církve adventistů 7.dne v Havířově
 • oprava přípojky studené vody pro bytové domy na ul. Jedlová v Havířově
 • opravy regulační stanice v obchodním domě Tesco Stores ČR a.s. v Havířově
 • zajišťování poruchové a havarijní služby pro bytové a nebytové objekty MRA s.r.o.
 • zajišťování poruchové a havarijní služby pro bytové domy Štěrkovny s.r.o.
 • monitoring kalové čerpací stanice na ul. E. Destinové v Havířově
 • dodávka a montáž odvodňovacích žlabů před bytovým domem SBD Havířov 
 • dodávka a montáž zařízení MaR pro Kulturní dům Leoše Janáčka v Havířově
 • montážní práce na zařízení rozvodu tepla strojovny Dolu ČSM Sever
 • rekonstrukce technologie ÚT  a teplé vody předávací stanice č. 39 Na Nábřeží v Havířově
 • výměny vnitřních rozvodů plynu v bytových domech na ul. Příčná, ul. Uzavřená a ul. Slovanská v Havířově
 • zaregulování systému ÚT v ZŠ M. Kudeříkové
 • opravy regulační stanice v obchodním domě Tesco Stores ČR a.s. v Havířově
 • zajišťování poruchové a havarijní služby pro bytové a nebytové objekty MRA s.r.o.
 • zajišťování poruchové a havarijní služby pro bytové domy Štěrkovny s.r.o.
 • monitoring kalové čerpací stanice na ul. E. Destinové v Havířově