• Havířovská teplárenská společnost, a.s.
  • 596 494 116

Zahájení topné sezony 2023-2024

Počínaje dnešním dnem 9. 10. 2023, byly naplněny legislativní požadavky vyhlášky MPO 194/2007 Sb. k možnosti zahájení vytápění na území města Havířova. Po dohodě a v součinnosti s primárním dodavatelem tepla byl zahájen postupný proces nahřívání systému centrálního rozvodu tepla.

Cena tepla pro rok 2023

Cena tepla pro domácnosti a nebytové prostory, jež zásobuje teplem Havířovská teplárenská společnost, a.s. (HTS), bude pro rok 2023 vyšší o 25 %. Nejvýznamněji se na nárůstu ceny tepla od HTS podepsalo zvýšení ceny nakupovaného tepla od společnosti Veolia Energie ČR,…

Zahájení topné sezony 2022-2023

Počínaje dnešním dnem 19. 9. 2022, byly naplněny legislativní požadavky vyhlášky MPO 194/2007 Sb. k možnosti zahájení vytápění na území města Havířova. Byl zahájen postupný proces nahřívání systému centrálního rozvodu tepla po dohodě a v součinnosti s primárním dodavatelem tepla,…