• Havířovská teplárenská společnost, a.s.
  • 596 494 116

Oznámení o ukončení otopného období 2022-2023

cena tepla

Otopné období začíná podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vždy 1. září a trvá do 31. května následujícího roku. Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla se odvíjí od průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy vývoje počasí. Teplárny zahajují vytápění, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 °C a není očekáván další den vzestup teplot. Dodávky tepla jsou přerušeny nebo ukončeny, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad 13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat snížení této teploty. 

Po dohodě s dodavatelem primární tepelné energie a vzhledem k naplnění legislativních požadavků vyhlášky MPO 194/2007 Sb., naše společnost ukončuje dne 22. 5. 2023 proces centrálního vytápění.