• Havířovská teplárenská společnost, a.s.
  • 596 494 116

Zahájení topné sezony 2023-2024

Počínaje dnešním dnem 9. 10. 2023, byly naplněny legislativní požadavky vyhlášky MPO 194/2007 Sb. k možnosti zahájení vytápění na území města Havířova. Po dohodě a v součinnosti s primárním dodavatelem tepla byl zahájen postupný proces nahřívání systému centrálního rozvodu tepla.