• Havířovská teplárenská společnost, a.s.
  • 596 494 116

Stále vám radiátory netopí?

Naše společnost již má aktuálně v provozu celou soustavu centrálního zásobování tepelnou energií, která je dodávána na patu všech zásobovaných objektů. V případě, že vaše radiátory netopí, neváhejte se kdykoli obrátit na náš centrální dispečink, tel.: 596 415 313, který…

Zahájení topné sezony 2021-2022

Počínaje dnešním dnem 20. 9. 2021, byly naplněny legislativní požadavky vyhlášky MPO 194/2007 Sb. k možnosti zahájení vytápění na území města Havířova. Byl zahájen postupný proces nahřívání systému centrálního rozvodu tepla po dohodě a v součinnosti s primárním dodavatelem tepla,…