• Havířovská teplárenská společnost, a.s.
  • 596 494 116

Jak je to s cenou tepla v Havířově pro rok 2024?

cena tepla

Průměrná kalkulovaná cena tepla bez DPH pro odběratele, kterým dodává tepelnou energii Havířovská teplárenská společnost, a.s., bude v roce 2024 vyšší o 21 %. Pro HTS je zásadním faktorem nárůstu ceny, stejně jako v předchozím roce, dramatické zvýšení ceny nakupovaného tepla od společnosti Veolia Energie ČR, a.s. V letošním roce dochází navíc vlivem vládního konsolidačního balíčku k navýšení sazby DPH, která se u fakturace dodávek tepla používá. Z původních 10 % bude v roce 2024 zvýšena na 12 %. Průměrná kalkulovaná cena pro odběratele Havířovské teplárenské společnosti pro rok 2024 činí 940,57 Kč bez DPH za GJ.

Zdroj: havirov-city.cz, Radniční listy březen 2024