• Havířovská teplárenská společnost, a.s.
  • 596 494 116

Pozvánka na řádnou valnou hromadu HTS, a.s.

edstavenstvo akciové společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.  (dále též HTS, a.s.) svolává
řádnou valnou hromadu společnosti HTS, a.s. v termínu dne 15. 5. 2023 ve 14:20 hodin v zasedací místnosti Rady města Havířova na Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město, ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE a zve na ni jediného akcionáře společnosti HTS, a.s., kterým je statutární město Havířov, a další osoby uvedené v rozdělovníku pozvánky.