• Havířovská teplárenská společnost, a.s.
  • 596 494 116

Zahájení topné sezony 2021-2022

Počínaje dnešním dnem 20. 9. 2021, byly naplněny legislativní požadavky vyhlášky MPO 194/2007 Sb. k možnosti zahájení vytápění na území města Havířova. Byl zahájen postupný proces nahřívání systému centrálního rozvodu tepla po dohodě a v součinnosti s primárním dodavatelem tepla, společností Veolia Energie ČR, a.s.