• Havířovská teplárenská společnost, a.s.
  • 596 494 116

HTS v létě realizovala rekonstrukce rozvodů tepla

Krátké období mimo topnou sezonu je pro každou teplárenskou společnost optimální časový úsek pro realizaci plánovaných rekonstrukcí rozvodů, za účelem udržení technické kondice systému centrálního zásobování teplem tak, aby po zbytek roku, především pak v zimě, systém zajistil spolehlivé dodávky tepla všem odběratelům. Havířovská teplárenská společnost, a.s. v letošním roce realizovala hned několik investičních akcí na technologiích sekundárních rozvodů tepla s cílem minimalizace poruch v zimních měsících, kdy je technologie vytápění v provozu nepřetržitě.

„Přestože samotné rozvody jsou jen část komplexního systému, a práce mimo otopnou sezonu zahrnují periodické ověřování, kalibrace a výměny stovek měřičů tepla, výměny ventilů, údržbu strojního zařízení i elektronických regulačních systémů, podařilo se nám na různých pracovištích v okolí ulic Mládežnická, Moskevská, Slezská a u ZŠ Žákovská vyměnit jak v objektech, tak ve venkovních výkopech, předizolované i nerezové potrubní systémy v celkovém objemu 1 572 metrů rozvinuté délky“, uvedl Ladislav Moravec, technický náměstek společnosti HTS.

Všechny prvky systému centrálního zásobování teplem jsou v současné době technicky připraveny na nadcházející topnou sezonu 2020-2021.