• Havířovská teplárenská společnost, a.s.
  • 596 494 116

Kdy bude zahájena topná sezona 2021-2022?

V chladnějších částech naší republiky již některé teplárny zahájily topnou sezonu, jejíž začátek i konec se řídí vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb.

„Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13°C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13°C pro následující den. Zároveň se vytápění omezí nebo přeruší, když průměrná denní teplota vystoupí nad +13°C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den.“

Situaci bedlivě sledujeme a pokud dojde ke splnění zákonných podmínek zahájíme po dohodě s naším primárním dodavatelem Veolia Energie ČR, a.s. dodávky tepla bezodkladně.