• Havířovská teplárenská společnost, a.s.
  • 596 494 116

Informace pro odběratele tepelné energie

V souvislosti s aktuálně diskutovaným tématem problematiky vytápění v Havířově, chceme touto cestou uklidnit všechny své odběratele, že dodávky tepla v Havířově nejsou v žádném případě ohroženy. Dodávky tepelné energie a doprovodné služby Havířovské teplárenské společnosti, a.s. jsou a budou v plném rozsahu realizovány v souladu se smluvními závazky naší společnosti vůči odběratelům.