• Havířovská teplárenská společnost, a.s.
  • 596 494 116

Oznámení o přerušení otopného období 2021-2022

cena tepla

Vzhledem k aktuálním průměrným teplotám a naplnění legislativních požadavků vyhlášky MPO 194/2007 Sb. přerušuje naše společnost s účinností od 10. 5. 2022 po dohodě s dodavatelem tepelné energie Veolia Energie ČR, a.s. dodávku tepla pro centrální vytápění. V případě zhoršení klimatických podmínkek může být vytápění obnoveno.