• Havířovská teplárenská společnost, a.s.
  • 596 494 116

Kolik zaplatí naši odběratelé za teplo v roce 2021 a 2022

cena tepla

Cena tepelné energie, kterou Havířovská teplárenská společnost, a.s. (HTS) dodává pro všechny své odběratele na území města Havířova, je regulována formou věcně usměrňovaných cen, dle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, v souladu s dalšími předpisy, zákony a vyhláškami České republiky. Rok 2021 byl, co se týče počasí, rokem průměrným, tzn. téměř se vyrovnal dlouhodobému průměru, který HTS sleduje (tj. průměr teplot za 20 let). Ve srovnání s předchozími teplými roky byl však chladnější a celkové roční náklady na vytápění tak mohou oproti roku 2020 také vzrůst.

Ceny elektrické energie či dodávek plynu zaznamenávají v současné době enormní nárůst a zvýšení cen za energie v roce 2022 tedy pocítí lidé plošně v celé ČR. Podíváme-li se na ceny tepla, dle tiskových prohlášení některých tepláren předpokládá Teplárenské sdružení ČR růst cen tepla pro rok 2022 ve velkém rozpětí. Zatímco teplárny vyrábějící teplo z plynu budou ceny navyšovat o 40–60 %, v případě výroby tepla z uhlí budou ceny tepla růst v rozmezí 8–25 %.

Vzroste tedy také cena nakupovaného tepla HTS od společnosti Veolia Energie ČR, a.s. pro rok 2022. Ve srovnání s jinými teplárnami, které vyrábí teplo z uhlí, však nárůst zdaleka nebude tak drtivý. Díky existenci dlouhodobé smlouvy mezi společnostmi Veolia Energie ČR, a.s. a HTS byl nakonec po náročných jednáních managementu obou společností dosažen konsenzus na meziročním nárůstu ceny nakupovaného tepla ve výši 8 %. Snahou HTS bylo tento nárůst udržet i ve svých cenách, nebo pokud to bude možné, nárůst pro konečné spotřebitele ještě utlumit.

Cena tepla v Havířově, dodávaného z teplárenské soustavy HTS, tak pro rok 2022 vzroste pouze o 7,75 %, což je ve srovnání s okolními městy mimořádně nízký nárůst ceny tepelné energie. Průměrná kalkulovaná cena tepla Havířovské teplárenské společnosti, a.s. tak bude pro rok 2022 činit 622,04 Kč bez DPH/GJ.

Bc. Radim Hanzel, MSc., MBA
ředitel společnosti HTS