Distribuce tepla

Přihláška k odběru tepla

Pokud máte zájem o distribuci tepla vyplňte přihlášku a odešlete nám ji emailem

Máte nějaké otázky?

Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov – Šumbark

Tel: 596 494 116
Email: hts@htsas.cz

Distribuce tepla

Vývoj CZT v Havířově

Soustava centrálního zásobování teplem (CZT) se v Havířově vyvíjela postupně v průběhu 50. – 80. let. Byla budována na bázi horkovodního rozvodu s projektovanými parametry horké vody na zdroji 160°C / 60°C. Odpovídalo to geografické situaci města a charakteru odběru s převažující bytovou zástavbou. Tato soustava centrálního zásobování teplem řešila zásobování teplem (ÚT) a teplou vodou (TV) pomocí předávacích stanic voda – voda a na ně napojených rozsáhlých sídlištních čtyř-trubkových rozvodů s centrální regulací teploty ÚT i TV. V celém městě byly stanoveny parametry otopné vody 92,5°C / 67,5°C při venkovní teplotě -15°C.

Analýza skutečného stavu zařízení pro výrobu a distribuci tepla však prokázala následující nedostatky:

– nekvalitní regulační schopnost analogové regulační techniky,
– výkonově nadhodnocené předávací plochy výměníků i čerpadel,
– hydraulicky nedokonale zregulované okruhy ÚT a TV,
– vnitřní a vnější koroze potrubí ÚT a TV,
– nekvalitní a narušené tepelné izolace.

Z tohoto důvodu bylo nutné tyto nedostatky odstranit, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám tepla a dodávka ÚT a TV byla kvalitní a rovnoměrná.

V průběhu celého období činnosti Havířovské teplárenské společnosti probíhaly opravy, rekonstrukce a modernizace zařízení soustavy CZT, které postupně vedly k odstranění zmiňovaných nedostatků a k zajištění trvale kvalitních dodávek tepla a teplé vody všem konečným zákazníkům s minimální energetickou náročností.