Distribuce tepla

Přihláška k odběru tepla

Pokud máte zájem o distribuci tepla vyplňte přihlášku a odešlete nám ji emailem

Máte nějaké otázky?

Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov – Šumbark

Tel: 596 494 116
Email: hts@htsas.cz

Distribuce tepla

Technická nápověda

Pro lepší orientaci v technických termínech z oblasti teplárenství, jsme pro Vás připravili malou technickou nápovědu ve formě vysvětlení nejčastěji užívaných pojmů.

Horkovodní předávací stanice

Horkovodní předávací stanice zajišťují distribuci tepla a teplé vody do jednotlivých objektů odběratelů prostřednictvím sekundárních rozvodů tepla. Jako primární topné médium je využívána horká voda, která je následovně pomocí výměníků přetvářena na topné médium pro ÚT. V dalších výměnících je zajišťován ohřev teplé vody. Distribuce tepla a teplé vody je zajišťována prostřednictvím oběhových čerpadel. Výše popsaný systém je používán u čtyřtrubkového rozvodu tepla a teplé vody. V případě dvoutrubkového rozvodu tepla horkovodní předávací stanice zajišťuje pouze distribuci topného média pro objektové předávací stanice.

Sekundární rozvod tepla

Sekundární rozvod tepla je soustava potrubí, která rozvádí teplo a teplou vodu z horkovodní předávací stanice až do jednotlivých domů. Tento systém potrubí je tzv. čtyřtrubkový, kdy jedním potrubím teče ohřátá topná vody do radiátorů a druhým potrubím se vrací zpět do předávací stanice. Další pár potrubí tvoří přívodní potrubí teplé vody do domů a cirkulační potrubí, kterým se vrací nespotřebovaná teplá voda zpátky do předávací stanice k opětovnému ohřevu. V případě dvoutrubkového rozvodu tepla jsou použity pouze dvě potrubí, kterými je distribuováno topné médium do objektové předávací stanice.

Objektové předávací stanice

Objektová předávací stanice je na rozdíl od horkovodní PS umístěna přímo v objektu, který zásobuje. Teplo je pak do ní dodáváno pomocí dvoutrubkového rozvodu. Toto teplo je pak přímo v objektové stanici směšováním upraveno pro dodávku tepla přímo do otopných těles. V deskovém výměníku je pak vyráběna teplá voda pro příslušný objekt. Výhodou je možná úprava teploty vytápění přímo dle potřeb objektu (např. u zateplených domů je možno volit nižší teplotu) a výroba teplé vody je měřena přímo pro jednotlivý objekt.

Zkratka MaR

Pod pojmem MaR rozumíme komplex technického zařízení měření a regulace. Zahrnují se zde veškeré komponenty pro měření technických veličin a jejich vyhodnocování, jako jsou teplota, tlak a stav jednotlivých zařízení. Tento soubor zařízení umožňuje optimalizovat provoz tepelných zařízení a jejich dálkové řízení a ovládání z centrálního dispečinku.

Předizolované potrubí

Předizolované potrubí je moderní technologie výroby potrubí včetně tepelné izolace jako jednoho kompaktního celku. Vnější obal tvoří plastová chránička pod kterou se nachází tepelná izolace z PUR pěny, která obaluje vlastní ocelové nebo plastové potrubí. Tato technologie umožňuje kladení potrubí přímo do země bez nutnosti budovat nákladné betonové kanály. Takto je možno budovat nová tepelná vedení se značnými úsporami nákladů na výstavbu.