Distribuce tepla

Přihláška k odběru tepla

Pokud máte zájem o distribuci tepla vyplňte přihlášku a odešlete nám ji emailem

Máte nějaké otázky?

Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov – Šumbark

Tel: 596 494 116
Email: hts@htsas.cz

Distribuce tepla

Realizované opravy a rekonstrukce

V průběhu celého období činnosti Havířovské teplárenské společnosti probíhaly opravy a rekonstrukce zařízení horkovodních předávacích stanic, kotelen a sekundárních rozvodů. Tyto opravy byly vynuceny buď poruchami zařízení, což platí zejména pro sekundární rozvody, nebo dožitím technologického zařízení a nutností jeho náhrady.

Oblast horkovodních předávacích stanic :

HTS provozuje v současné době 79 předávacích stanic. Většina z tohoto počtu již prošla generální rekonstrukcí. Náhradou za staré trubkové ohřívače byla použita moderní technologie deskových ohřívačů. Zároveň s výměnou ohřívačů byly prováděny rekonstrukce ostatní technologie v předávacích stanicích, jako jsou čerpadla, systém doplňování a prvky měření a regulace. Všechny tyto rekonstrukce byly prováděny s cílem dosažení úspor elektrické energie a tepla.

Oblast objektových předávacích stanic :

Z celého rozsahu zařízení HTS bylo 17 okruhů horkovodních předávacích stanic rekonstruováno na systém zásobování teplem a výroby teplé vody pomocí dvoutrubkového sekundárního rozvodu a objektových tlakově závislých předávacích stanic.

Oblast sekundárních rozvodů :

Jak již bylo výše uvedeno, 17 horkovodních předávacích stanic bylo přebudováno na dvoutrubkový systém, což s sebou neslo nutnost rekonstruovat celý okruh potrubí sekundárního rozvodu. Při rekonstrukcích bylo používáno moderní technologie předizolovaného potrubí.