Distribuce tepla

Přihláška k odběru tepla

Pokud máte zájem o distribuci tepla vyplňte přihlášku a odešlete nám ji emailem.

Máte nějaké otázky?

Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov – Šumbark

Tel: 596 494 116
Email: hts@htsas.cz

Distribuce tepla

Cena tepla pro rok 2023

Kalkulovaná (předběžná) cena tepla:

HTS používá při fakturaci dodávek tepla jednosložkovou i dvousložkovou cenu tepla, a to v závislosti na způsobu dodávky.

Jednosložková cena tepla je používána pro dodávku tepelné energie pro ohřev teplé vody, a to pouze v případě, kdy je připravována a měřena společně pro více odběrných míst (TV je připravována přímo v předávací stanici):

jednosložková sazba722,84 Kč/GJ (bez DPH)
 
Pro ostatní způsoby dodávky je použita dvousložková cena tepla. Jedná se o dodávku veškeré tepelné energie pro vytápění (ÚT). Dále se jedná o dodávku teplé vody, která je připravována decentralizovaně (tzn. u odběratele) a která je měřena na vstupu do odběrného zařízení odběratele. Dvousložková cena je pro výše uvedený rok stanovena takto:
 
proměnná složka604,33 Kč/GJod (bez DPH)
stálá složka170,32 Kč/GJsj (bez DPH)

(Bližší vysvětlení ke dvousložkovým cenám je uvedeno níže.)

K uvedeným cenám bude účtováno DPH dle platných právních předpisů.

V uvedených cenách nejsou zahrnuty náklady na množství spotřebované vody (z veřejného vodovodu), která je pro odběratele ohřívána. Tyto náklady jsou rozúčtovány dle nákladů (faktur) Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s. a odebraného množství vody (m3).

Dodavatel se zavazuje provádět zúčtování dodávky tepelné energie měsíčními daňovými doklady, a to vždy do 15. dne kalendářního měsíce.

Výsledná cena tepla:

V souladu s platným Cenovým rozhodnutím ERÚ provede dodavatel po skončení roku vyhodnocení věcně usměrňované ceny tepla, a to takovým způsobem, že do výsledné kalkulace zahrne pouze ekonomicky oprávněné náklady ve výši skutečně vynaložené v daném roce a skutečně dodané množství tepelné energie.

Konečné vyhodnocení věcně usměrňované ceny tepla je dodavatel povinen provést do konce února následujícího roku.

Dvousložková cena