Distribuce tepla

Přihláška k odběru tepla

Pokud máte zájem o distribuci tepla vyplňte přihlášku a odešlete nám ji emailem

Máte nějaké otázky?

Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov

Tel: 596 494 116
Email: hts@htsas.cz

Distribuce tepla

Nejčastěji užívané právní předpisy

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie v platném znění;

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění;

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění;

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění;

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění;

Vyhláška č. 280/2007 Sb., o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence, v platném znění;

Vyhláška č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, v platném znění;

Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, v platném znění;

Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu, v platném znění;

Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie, v platném znění;

Vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, v platném znění;

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

Vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, v platném znění.