• Havířovská teplárenská společnost, a.s.
  • 596 494 116

Pronájmy prostor

Nebytové prostory vznikly po rekonstrukcích a modernizacích předávacích stanic a po zrušených plynových kotelnách, které jsou majetkem HTS.