Informace k úspornému tarifu – příspěvek na teplo

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat o vydání Nařízení vlády č. 299/2022 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.