• Havířovská teplárenská společnost, a.s.
  • 596 494 116

Dodávky tepla v loňském roce významně ovlivnila pandemie

Vzhledem k vývoji počasí a naplnění legislativních požadavků ukončila dne 31. 5. 2021 Havířovská teplárenská společnost topnou sezónu dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. Uplynulé topné období bylo obtížné nejen z pohledu personálního a procesního zajištění v době nouzového stavu, ale rovněž se řadí mezi nejdelší z pohledu počtu topných dnů. Navíc šlo o zimu výrazně chladnější ve srovnání s teplotním průměrem zimních období posledních let.